fbpx

DECLARAȚIA DE POLITICĂ ȘI ANGAJAMENTUL CONDUCERII S.C. ALEX STAR S.R.L. ÎN DOMENIUL RESPONSABILITĂȚII SOCIALE

Conducerea de la cel mai înalt nivel al S.C. ALEX STAR S.R.L. și-a stabilit obținerea unei poziții cât mai solide pentru domeniul de activitate “Prelucrarea și conservarea legumelor și fructelor”.
Pornind de la premisa că Prelucrarea și conservarea legumelor și fructelor nu se poate obține decât cu personal mulțumit, care lucrează într-un climat sigur, sănătos și stimulativ, am decis să dezvoltam un sistem de management al responsabilității sociale în cadrul căruia să asigurăm respectarea drepturilor angajaților, ameliorarea condițiilor de muncă, dar și relații mai bune cu beneficiarii și alte părți interesate din exterior.
Dorim astfel să obținem o creștere economică durabilă, să luptăm împotriva excluderii sociale, a riscului de șomaj, să promovăm egalitatea de șanse și investițiile în capitalul uman, să asigurăm satisfacția clienților/ consumatorilor și promovarea educației de mediu în rândul comunității.
Prin prezenta declarație, ne angajăm cu toată responsabilitatea pentru:
• Respectarea cerințelor SA 8000:2014, a documentelor oficiale internaționale și a recomandărilor la care acesta face trimitere, precum și a cerințelor legale aplicabile;
• Interzicerea discriminării de orice fel, folosirii sau încurajării muncii forțate și obligatorii, utilizării măsurilor disciplinare altfel decât prevede legea;
• Interdicția folosirii muncii copiilor, protejarea dezvoltării fizice și mentale a acestora și a muncitorilor tineri prin politici de reabilitare și promovare a educației acestora;
• Realizarea unor afaceri corecte, oneste, desfășurarea tuturor activităților noastre în condiții de respect atât față de partenerii noștri cât și față de angajații proprii, cărora le asigurăm locuri de muncă sigure, sănătoase și durabile, și pregătirea adecvată atât în domeniul profesional cât și al responsabilității sociale;
• Acordarea de suport financiar copiilor, pentru eventualele situații în care se constată prezența acestora la lucru și facilitarea accesului minorilor la învățământ, în funcție de capacitatea fiecăruia;
• Asigurarea continuității procesului de identificare a pericolelor, evaluare a riscurilor și ținerea sub control a acestora, transparența, facilitarea consultării și conștientizării angajaților în scopul protejării sănătății și securității lor la locul de muncă;
• Asigurarea unor condiții favorabile exercitării dreptului de asociere și negociere colectivă, respectarea timpului de muncă legal prevăzut, a sărbătorilor legale și asigurarea concediului de odihnă anual, plătit;
• Acordarea unor salarii corecte și decente, conforme cel puțin cu nivelurile minime negociate colectiv la nivelurile superioare, cu detalierea clară a componentelor salariale pentru angajați;
• Respectarea dreptului angajaților de a-și alege un reprezentant pentru comunicarea în domeniul responsabilității sociale și participarea la dialoguri cu toți ceilalți parteneri interesați de performanțele noastre în domeniul responsabilității sociale: sindicate, furnizori, subcontractori, subfurnizori, clienți, ONG-uri, autorități guvernamentale locale, naționale etc.
• Încurajarea furnizorilor și contractorilor noștri de a aplica principiile responsabilității sociale și de a propaga valorile SA 8000:2014 în rândul propriilor angajați;
• Asigurarea accesului la verificarea conformității în raport cu SA 8000:2014 a auditorilor externi;
• Punerea la dispoziție a prezentei politici către toate părțile interesate care o solicită.
Pentru implementarea tuturor elementelor SA 8000:2014 am desemnat o echipă de performanță socială formată din reprezentanți ai managementului și ai muncitorilor pentru SA 8000:2014.
În calitate de Director General, mă angajez să aloc resursele necesare stabilirii, implementării, menținerii și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management al Responsabilității Sociale și urmăresc ca angajamentul și declarația de politică să fie comunicată și înțeleasă de întreg personalul firmei, de furnizori și subcontractori.

Data: 01.11.2021 DIRECTOR GENERAL, OCTAVIAN PROTEASA